• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach

20 maja 2022

WÓJT GMINY BABICE ogłasza nabór kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Babicach

1. Nabór kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Babicach zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 20 maja 2022 do 3 czerwca 2022 r.
2. Zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego ogłoszenia.
3. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w punkcie 3 dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, w pok. 1 oraz na stronie internetowej www. babice.pl
4. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach, o którym mowa w punkcie 3 należy dostarczyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach”
5. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Babice.

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Babicach określone są w Statucie Gminnej Rady Seniorów stanowiących załączeni do Uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie statutu Gminnej Rady Seniorów w Babicach ogłasza się nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach


Wójt Gminy Babice - Radosław Warzecha