• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Babice

19 maja 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się L sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie L sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Alwerni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice z tytułu udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy cmentarzy w miejscowościach Babice i Zagórze, na terenie Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Mętków w rejonie ul. Wilczak.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2021.
12. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za rok 2021.
13. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad L sesji Rady Gminy Babice.

sesja online