• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice

11 kwietnia 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na redukcyjny odstrzał dzików.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania „Petycji w sprawie zmian uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza"
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

sesja online