• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Kolejny nagrodzony senior w gminie Babice!

7 kwietnia 2022

Mieszkanka Olszyn - Zofia Górecka wśród wyróżnionych Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”.

Zofia Górecka - mieszkanka naszej gminy z rąk Pani Marszałek - Iwona Gibas odebrała w dniu wczorajszym podczas Gali Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” honorowe wyróżnienie!
Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” ma na celu promocję nietuzinkowych seniorów, aktywnie działających w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy na rzecz lokalnych społeczności.
Niewątpliwie do takich osób należy Zofia Górecka - od 2017 r. wiceprzewodnicząca, a następnie w latach 2018 - 2021 przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Babice. W latach 2019 i 2020 główna współorganizatorka Babickiego Forum Seniorów.
Od marca 2019 r. animatorka i Opiekun Klubu Senior+ w Olszynach zrzeszającego ponad 30 seniorów z terenu naszej gminy.
Liderka i współrealizatorka w naszej gminie wielu inicjatyw międzypokoleniowych i senioralnych, zarażając swoją pasją i włączając kolejnych seniorów w realizację inicjatyw wolontariackich takich jak: „Z tradycją pod rękę, w wielopokoleniowych Olszynach”, „Tam, gdzie mieszka tradycja”, Rajd Niepodległościowy, Wieczornica Niepodległościowa", „Senior z kulturą”, „Senior z plecakiem i kulturą”, „Z Tischnerem na szlaku”, „A nasza gmina tradycją stoi…”, „Zgodnie z lokalną tradycją”.
Wieloletnia członkini KGW Olszyny.
Członek - założyciel i członek Zarządu UTW w Chrzanowie, gdzie prowadzi grupę wolontariatu „Wol”ę” i śpiewa w chórze „Rapsodia”. Współautorka i realizatorka wielu projektów senioralnych oraz międzypokoleniowych, realizowanych przez UTW w Chrzanowie we współpracy m.in. z przedszkolami, szkołami, LO, biblioteką, w tym takich jak:
-„Trzeci Wiek z Jedynką na Piątkę” dofinansowanego przez Towarzystwo „ę” PAFW - IV edycja – 2016/2017r.
-„Pociągiem do przeszłości”
-„Wspólne polskie korzenie łączą seniorów pokolenie”.
Pani Zosiu serdecznie gratulujemy wyróżnienia i jesteśmy dumni z tak aktywnych mieszkańców naszej Gminy!