• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Babice

24 stycznia 2022

W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby zakażeń COVID-19 i nowymi obostrzeniami od poniedziałku 24.01.2022r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Gminy Babice do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie, proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne lub mailowe z wydziałem merytorycznym. Kontakty telefoniczne i adresy poczty e-mail do poszczególnych komórek dostępne są na stronie www.babice.pl.


Kontakt z Urzędem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Korespondencję można zostawić w Skrzynce Pocztowej (umieszczonej na zew. budynku przy wejściu głównym do Urzędu).


Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:
ePUAP: /ogi8r1j594/skrytka
adres e-mail: poczta@babice.pl
tel.: 32 613 40 13

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.


Obsługa interesantów będzie się odbywała jedynie w części parteru budynku Urzędu, w wyznaczonych miejscach - maksymalnie 3 osoby jednocześnie mogą być obsługiwane przez pracowników merytorycznych.

 

Dziennik Podawczy 32 613 40 13
Urząd Stanu Cywilnego 32 613 40 13 w. 26
Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza 32 613 40 13 w. 23
Sekretariat 32 613 40 13 w. 11
Podatki, wymiar osób prawnych 32 620 11 30 w. 33
Podatek akcyzowy, Podatek od środków transportowych 32 620 11 30 w. 34
Komunikacja, drogi, transport; 32 620 11 30 w. 93
Decyzje środowiskowe, wycinka drzew 32 620 11 30 w. 42
Ochrona środowiska, odpady 32 620 11 30 w. 43
Geodezja 32 620 11 25 w. 51
Budownictwo, Urbanistyka, Planowanie Przestrzenne 32 620 11 25 w. 50
Sprawy Wojskowe, Zarządzanie Kryzysowe, OC 32 613 40 13 w. 24
Rada Gminy 32 613 40 42
Referat Finansów 32 620 11 30
Referat Gospodarczy 32 620 11 25
Wyłącznie fax 32 613 40 02
GZOSiP 32 613 40 49
OPS 32 613 40 50

 

PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKU: zakrywania twarzy i ust (maseczki), dezynfekcji dłoni oraz o zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej: www.babice.pl.

 

Wójt Gminy Babice - Radosław Warzecha