• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Projekt gminy Babice zwycięzcą w plebiscycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” na najlepszy projekt unijny w powiecie chrzanowskim!

9 grudnia 2021

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy i zaangażowanie w głosowanie.

Zwycięski projekt “Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych” był dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR. Przedmiotem projektu było utworzenie brakujących szlaków turystycznych na terenie Gminy Babice łączących trasy rowerowe o charakterze ponadregionalnym z jej największymi atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi oraz wykonanie elementów towarzyszących przeznaczonych do wypoczynku, rekreacji i edukacji: siłowni zewnętrznych (w Rozkochowie, Babicach, Mętkowie oraz Włosieni), placów zabaw (w Wygiełzowie oraz Włosieni), a także tablic informacyjnych i edukacyjnych.

Plebiscyt miał na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej.