• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Babice

1 grudnia 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B” w roku 2022 r. oraz przedłużenia kursów na liniach „17a” i „32a” do Wygiełzowa w okresie lipiec-wrzesień 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Babice ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
10. Sprawozdanie Wójta za ostatni okres.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Babice.

Sesja online: