• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Babice

18 listopada 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
8. Odpowiedzi na wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy Babice.