• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

OGŁOSZENIE W SPRAWIE XLII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BABICE

9 listopada 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 18:00 Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2021 Rady Gminy Babice z dnia 06 września 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy części DP 1020K ul. Piastowskiej w Babicach”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Babice działki numer 89 o powierzchni 1,0346 ha położonej w miejscowości Wygiełzów, obręb Babice.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA XLII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BABICE