• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Babice

20 października 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Jankowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babice ustalonego uchwałą Rady Gminy Babice nr LI/380/2018 z dnia 26 września 2018r.
11. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski
14. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy Babice.