• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

17 września 2021

Celem Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów w zakresie aktywności społecznej, artystycznej, sportowej, w naukach humanistycznych, w naukach ścisłych, w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

Ponadto studenci lat wyższych (począwszy od drugiego roku studiów licencjackich/inżynierskich, jednolitych studiów magisterskich lub studiów uzupełniających magisterskich) mogą starać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia: w zakresie aktywności społecznej, w zakresie multidyscplinarnych uzdolnień, artystyczne, sportowe.
Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji Stypendialnego można składać od 16 września do 15 października 2021 r. w następujący sposób:
- pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).
- osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym lub wrzucenie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w: Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – dziennik podawczy i Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze.
Aktualne informacje dotyczące nowego stypendium realizowanego w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego można znaleźć pod adresem: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji.