• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Babicka Strefa Ekonomiczna zyska nowe drogi i oświetlenie

12 maja 2021

W dniu 12 maj 2021 r., podpisana została umowa na realizację zadania pn.: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej – zagospodarowanie terenu i uzbrojenie działek terenu SAG”.

Zakres robót obejmuje:
- budowę drogi wewnętrznej nr 1 o dł. 260m o szer. jezdni 7,00m
- budowę drogi wewnętrznej nr 2 o dł. 580m o szer. jezdni 6,00m
- budowę drogi wewnętrznej nr 3 o dł. 130m o szer. jezdni 6,00m
- budowę drogi wewnętrznej nr 4 o dł. 22m o szer. jezdni 6,00m
- budowę 5 przepustów drogowych rurowych betonowych fi 1200mm ze ściankami czołowymi betonowymi zbrojonymi wraz z wykonaniem umocnienia wlotów i wylotów.
- remont rowów odpływowych poprzez profilowanie dna i skarp – dno szer. 1,00m, skarpy o pochyleniu 1:1,5
- budowę systemu odwodnienia układu ulic w postaci kanalizacji deszczowej z 5 wylotami do rowów odpływowych. Długość sieci kanalizacji deszczowej 844,7 m.b.
- budowę sieci oświetleniowej układu ulic -26 szt. latarni oświetlenia ulicznego. Długość sieci oświetlenia ulicznego ok. 969,5 m.b.

 

Roboty realizowała będzie firma Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z.o.o. z siedzibą: 32-566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18A wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt robót to 1 981 043,68 zł brutto. Prace zostaną wykonane do listopada.