• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIV sesja Rady Gminy Babice

21 stycznia 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala OSP – parter) odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2021 – 2027.
6. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
7. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek numer 1871/5 i 1871/6 będących własnością Gminy Babice, położonych w obrębie Zagórzu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/131/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Babice.
14. Plan pracy Rady Gminy Babice na rok 2021.
15. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Babice.

 

Transmisja online