• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

11 stycznia 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 17:30 odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice 2021 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXI/154/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia trzech petycji w interesie publicznym dotyczących niedopuszczalnych działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Babice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych i poruszających temat zasadności szczepień oraz czwartej petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wstrząsów będących wynikiem prowadzonej eksploatacji przez KWK Janina.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

 

Transmisja online