• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

4 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w Gminie Babice.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Liczba osób zamieszkujących

Stawka podstawowa

daną nieruchomość

za 1 osobę

1

33,70 zł

2

32,70 zł

3

31,70 zł

4

30,70 zł

5

29,70 zł

6

28,70 zł

7

27,70 zł

8

26,70 zł

9

25,70 zł

10

24,70 zł

11

23,70 zł

12 i więcej

22,70 zł

 

Stawka uwzględniająca zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 

Liczba osób zamieszkujących

Stawka uwzględniająca zwolnienie

daną nieruchomość

za 1 osobę

1

31,70 zł

2

30,70 zł

3

29,70 zł

4

28,70 zł

5

27,70 zł

6

26,70 zł

7

25,70 zł

8

24,70 zł

9

23,70 zł

10

22,70 zł

11

21,70 zł

12 i więcej

20,70 zł

 

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi:

 

Liczba osób zamieszkujących

Stawka podwyższona

daną nieruchomość

za 1 osobę

1

67,40 zł

2

65,40 zł

3

63,40 zł

4

61,40 zł

5

59,40 zł

6

57,40 zł

7

55,40 zł

8

53,40 zł

9

51,40 zł

10

49,40 zł

11

47,40 zł

12 i więcej

45,40 zł

 

PRZYPOMINAMY !!!

 • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych jest obowiązkiem
 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (tj. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość – urodzenie dziecka, powrót dzieci z internatu, powrót do domu studentów, powrót mieszkańca z zagranicy), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana
 • Właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji
  z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, nie powinni wystawiać tych odpadów w workach brązowych w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru
 • Odbiór bioodpadów z nieruchomości, które nie zadeklarują posiadania kompostownika, sprzed posesji wynosi – 1 szt. worka o pojemności 120l