• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OGŁOSZENIE W SPRAWIE XXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BABICE

24 września 2020

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 30 września 2020 r. (środa) od godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111)odbędzie się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice w sprawie opłaty targowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania pn.: „Kontynuacja przebudowy DP1014K ul. Piłsudskiego w Zagórzu ETAPII”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej odcinka ul. Oświęcimskiej do obwodnicy miejscowości Babice i Wygiełzów (ówczesny przebieg DW 780) do skrzyżowania z ul. Lipowiecką w miejscowości Wygiełzów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Babice.
8. Odpowiedzi na wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA ONLINE