• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA! Zmiany w ilości odbioru bioodpadów.

4 sierpnia 2020

Od września br. na terenie gminy wprowadzone zostaną zmiany polegające na ograniczeniu ilości odbieranych bioodpadów.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/192/2020Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice.

Od 1 września br. wprowadzona zostaje zmiana w ilości odbieranych worków z odpadami BIO, które można oddać podczas zbiórki odpadów.

 

Z nieruchomości, które nie zadeklarowały kompostowania, będzie odbierany tylko 1 worek z bioodpadami.


Wprowadzona zmiana ma na celu ograniczenie ilości odbioru odpadów, które mogą być zagospodarowane poprzez kompostowanie. Oddawana obecnie przez mieszkańców gminy ilość bioodpadów znacząco powiększa ich masę oraz powoduje znaczne zwiększenie kosztów ich odbioru.

W przypadku braku ograniczenia, wzrośnie koszt odbioru odpadów, który będzie skutkować zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Apelujemy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższej zasady!