• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Akcja deratyzacyjna

3 sierpnia 2020

Urząd Gminy w Babicach, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Babice o obowiązkowej deratyzacji w terminie od 03 sierpnia 2020r. do 02 września 2020 r.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na:
- właścicielach nieruchomości,
- użytkownikach wieczystych,
- jednostkach organizacyjnych,
- osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.
Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
W trutkę należy zaopatrzyć się na koszt własny.
Zaleca się, aby miejsca wyłożenia trutki znajdowały się tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem


„UWAGA TRUCIZNA! GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!”


W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp zwłaszcza dzieciom do miejsc, których wyłożono trutki, a zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.