• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

25 maja 2020

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. (środa) od godz. 17:00 odbędzie się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy Babice
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z oceną zasobów pomocy społecznej w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE