• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW

25 maja 2020

Przypominamy mieszkańcom Gminy Babice o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Babice tj. właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.  Likwidacja chwastów oraz wykaszanie traw powinno być przeprowadzane systematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni. Niekoszone działki stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych i ogrodniczych, powodują zachwaszczenie sąsiednich działek, oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla pobliskich terenów mieszkalnych i leśnych.  Ponadto zaniedbane grunty wpływają także negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy, stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników oraz gryzoni, jak również przyczyniają się do utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji terenów sąsiednich działek.

W trosce o estetyczny wizerunek gminy, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pożarowe, APELUJEMY o przystąpienie do wykaszania traw i usunięcia zachwaszczonych terenów!