• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

20 maja 2020

Gmina Babice na rzecz wysokiej jakości obsługi inwestorów!

Dbając o wysoką jakość usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej Gminy w dniu 08 maja br. maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny nasza Gmina przystąpiła do projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny Projekt i zakłada wypracowanie oraz wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gminy jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.
Wdrożone zostaną rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów i ułatwiające zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji przedsięwzięć.
Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i będą w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.