• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020

Z okazji wyjątkowej rocznicy 100 - lecia urodzin św. Jana Pawła II, w tym szczególnym dniu, zachęcamy do odwiedzenia miejsc w Gminie Babice związanych z osobą Karola Wojtyły.

Najcenniejszą i najważniejszą relikwią w Gminie Babice związaną z osobą Jana Pawła II jest zabytkowy kościół w Mętkowie, gdzie swój początek ma Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Barokowa trójnawowa świątynia o układzie halowym została wzniesiona z drzewa modrzewiowego w 1771 r. dla Parafii Niegowić (Gmina Gdów). Świątynia ta była pierwszym miejscem pracy wyświęconego ks. Karola Wojtyły, który w latach 1948-49 pełnił rolę wikariusza i katechety. Do Mętkowa kościół został przeniesiony w latach 1972-74, a jego poświęcenia w dn. 1 maja 1974 r. dokonał dawny niegowicki wikary, a ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. W czasie ceremonii z rozrzewnieniem wspominał niegowicki kościół:

 

„… Dziękuje Wam za to, żeście mnie na tę uroczystość zaprosili. Pragnę wam powiedzieć, że jest to dla mnie przede wszystkim niezwykła uroczystość. Uświadomiłem to sobie w całej pełni, kiedy zobaczyłem ściany tego kościoła, dobrze mi znane z pierwszych lat mojego kapłaństwa, kiedy pracowałem w roku 1948 i 1949 jako wikariusz w parafii niegowickiej. Tam zżyłem się z tym kościołem, z tymi ścianami z drewna, które przetrwały już trzysta lat. Zapamiętałem dobrze to wnętrze tak przejrzyste, tak przestrzenne, w którym Jezus Chrystus od tylu pokoleń mieszkał ze swoim ludem Bożym w parafii niegowickiej. Widownią wielu spotkań z Chrystusem był ten kościół, i całej parafii, i poszczególnych osób, i moich własnych. Wszystko to stanęło w mojej pamięci. Pragnę ci, prastary kościele niegowicki, tutaj, w Mętkowie, życzyć nowej służby, nowych lat i dziesięcioleci, i nowych stuleci. Tego trwania wraz z ludem Bożym przy Chrystusie, tego prowadzenia do Chrystusa wszystkich, którzy do ciebie trafiają…”

 

Widocznym śladem na terenie świątyni jest konfesjonał pochodzący z XVIII w., w którym sakramentu pokuty udzielał Karol Wojtyła będąc wikariuszem w Niegowici.

Kościół Parafialny Matki Boskiej Częstochowskiej znajduje się na trasie Szlaku Architektury Drewnianej, prezentującym różnorodność architektoniczną budowli drewnianych w województwie małopolskim oraz Międzynarodowej Trasie Pielgrzymkowej Szlaku Maryjnego Częstochowa – Mariazell, łączącej wszystkie sanktuaria Maryjne.

 

25 listopada począwszy od 2003 r. w zabytkowym Kościółku w Mętkowie organizowany jest cyklicznie koncert papieski. Okazją do zorganizowania I - go koncertu było 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II, 55 lecie kapłaństwa Ojca Świętego i 30 rocznica pierwszej Eucharystii w mętkowskim kościele. Wśród wykonawców, którzy uświetnili tę uroczystość byli m.in. Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka, Mieczysław Szcześniak, Eleni, Zespół Zakopower, Małgorzata Walewska, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Irena Santor i Czesław Majewski, Edyta Geppert, Krystyna Prońko, Zespół Raz, Dwa, Trzy, Zespół VOO, Arka Noego. Główną ideą przyświecającą temu wyjątkowemu wydarzeniu jest oddanie hołdu Janowi Pawłowi II, upowszechnianie myśli i nauczania tego Wielkiego Człowieka oraz promocja Mętkowa, jako miejsca związanego z Karolem Wojtyłą. Koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców całego regionu.

 

W Gminie Babice znajduje się wiele miejsc, które odwiedził Jan Paweł II w czasach kiedy był arcybiskupem krakowskim i wizytował parafie. Wizyty te były ważnymi wydarzeniami w życiu parafian, dlatego zostały upamiętnione przez mieszkańców na licznych fotografiach, które do dzisiaj są ozdobą rodzinnych albumów. Miejsca, które odwiedził Jan Paweł II w celu zachowania w pamięci dla przyszłych pokoleń zostały oznakowane i stanowią część Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej, który obejmuje zasięgiem cały powiat. W Gminie Babice dotychczas oznakowane zostały miejsca pobytu Jana Pawła II: w Mętkowie (gdzie znajduje się „kościół papieski”), Rozkochowie (gdzie 20 kwietnia 1973 r. Karol Wojtyła jako kardynał krakowski wygłosił Słowo Boże oraz udzielił błogosławieństwa przy kapliczce noszącej od 2004 r. nazwę im. Jana Pawła II.), Zagórzu (gdzie w dniach 4-5 maja 1975 r. kardynał Karol Wojtyła  dokonał  wizytacji  ośrodka duszpasterskiego, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania, spotkał się m.in. z młodzieżą, osobami  chorymi  i  starszymi oraz poświęcił   zabytkowy  krzyż) oraz Wygiełzowie (gdzie w 1975 r. Kardynał Karol Wojtyła na piechotę  powędrował w towarzystwie  księdza proboszcza Adolfa  Chojnackiego szlakiem z Zagórza w stronę Lipowca).

Miejsca oznaczone są poprzez pamiątkowy kamień, który ma nawiązywać do słów Chrystusa: "Ty jesteś Piotr czyli Skała i na tej Skale zbuduję swój kościół", tablicę zawierającą cytat z Homilii Jana Pawła II oraz krzyż wzorowany na pastorale Jana Pawła II. Inicjatywa oznakowania kolejnych punktów w gminie znajdujących się na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej jest nadal kontynuowana.