• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja dotycząca projektu Odnawialnych Źródeł Energii

15 maja 2020

Informujemy, że na terenie Gminy Babice rozpoczął się proces wykonywania inwentaryzacji oraz weryfikacji możliwości technicznych montażu paneli fotowoltaicznych.

Informujemy, że na terenie Gminy Babice rozpoczął się proces wykonywania inwentaryzacji oraz weryfikacji możliwości technicznych montażu paneli fotowoltaicznych w domach zgłoszonych do projektu pn.” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Audytorzy będą również weryfikować zużycie prądu oraz przydzielone moce urządzeń. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zwiększeniem mocy przydzielonej instalacji powinien to zgłosić audytorowi, który w takim przypadku odnotuje to w protokole oraz sprawdzi czy zwiększona moc instalacji możliwa jest do montażu na danym obiekcie. Należy pamiętać, że sprawdzenie zwiększonej mocy instalacji NIE OZNACZA przyznania zwiększonej mocy. Może to nastąpić tylko i wyłącznie wtedy kiedy możliwości projektu pozwolą na takie działanie. Prosimy zatem o przygotowanie najbardziej aktualnych rachunków za energię elektryczna za ostatnie 12 m-cy, udostępnienie budynku oraz ewentualnie dokumentacji technicznej.

 

Audytorzy winni posiadać przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowy Targ jako Lidera Projektu lub również legitymować się upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy Babice. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania danych osoby dokonującej wizji lokalnej.

 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Babice, pok. 116 oraz pod numerem telefonu 32 620 11 25 wew. 52, a także u Menagera Projektu pod nr tel. 660 762 573.

 

Osobą, która przeprowadza inwentaryzacje na terenie Gminy Babice jest Pan Daniel Sowa nr tel. 501 875 902. Jeżeli z jego strony nie było kontaktu w sprawie inwentaryzacji można dzwonić i umawiać się na termin wizyty.

 

Jednocześnie informujemy, że został wydłużony termin realizacji przedmiotowego projektu do dnia 30 czerwca 2021 r. Opóźnienie jest wynikiem trwającego postępowania przetargowego i nie jest zależne od Gminy Babice.