• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Plany modernizacji części handlowej przy Placu Mogielnickiego w Babicach

7 maja 2020

Kolejnym krokiem w rewitalizacji Babic jest modernizacja części handlowej placu.

     Gmina Babice realizuje projekt pn.: „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”, na który pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wybudowaliśmy nowe przedszkole, wykonany został II etap deptaka, teraz rozpoczynamy pracę na części Parkowej Placu Mogielnickiego. W tym roku prace zostaną ukończone.

 

     Kolejnym krokiem w rewitalizacji Babic będzie modernizacja części handlowej placu. Obiekty handlowe zlokalizowane w centralnej części miejscowości obecnie nie są jej wizytówką. Ich modernizacja, poprawa estetyki, przystosowanie lokali do wymagań dzisiejszego klienta, w tym poprawa ich atrakcyjności wizualnej w połączeniu z otoczeniem ma szansę stać się miejscem ważnym i atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających.

 

     Przedstawiamy projekt wizualizacji obiektów handlowych po przeprowadzeniu ich rewitalizacji.