• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

POMOC DLA SENIORA

26 marca 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach od 23 marca br. uruchamia usługę „Pomoc dla Seniora”

adresowaną do mieszkańców gminy Babice w wieku powyżej 65 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a związku ze stanem epidemii nie powinni opuszczać domu (nie dotyczy osób przebywających na kwarantannie). Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które zamieszkują samotnie.
KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW POKRYWA OSOBA ZAINTERESOWANA!
W celu dotarcia z usługą do jak największej liczby osób, kwota zgłaszanych zakupów nie powinna być wyższa niż 150 zł.
Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność dokonania zakupów raz w tygodniu.
W ramach usługi pracownicy Ośrodka będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w sklepie Biedronka.
Zgłoszenia przyjmuje OPS Babice pod numerem telefonu 32 613 40 50 w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 11.00 lub na adres: ops@babice.pl
Zakupy będą dostarczane od godz. 12.00 w dni robocze lub w następnym dniu po zgłoszeniu.
Podczas rozmowy z pracownikiem OPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o podanie Numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodzin.