• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy w Babicach dla bezpośredniej obsługi klienta

16 marca 2020

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, z dniem 16 marca 2020 r.- do odwołania - ograniczono bezpośrednią obsługę klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Babicach.

     Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze gminy Babice podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

     W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020 r.- do odwołania- bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Babicach. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

ePUAP: /ogi8r1j594/skrytka
adres e-mail: poczta@babice.pl
tel.: 32 613 40 13

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne lub mailowe z wydziałem merytorycznym. Kontakty telefoniczne i adresy poczty e-mail do poszczególnych komórek dostępne są na stronie www.babice.pl.

 

Dziennik Podawczy  32 613 40 13

Urząd Stanu Cywilnego  32 613 40 13 w. 26

Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza  32 613 40 13 w. 23

Sekretariat  32 613 40 13 w. 11

Podatki, wymiar osób prawnych  32 620 11 30 w. 33

Podatek akcyzowy, Podatek od środków transportowych  32 620 11 30 w. 34

Komunikacja, drogi, transport; Decyzje środowiskowe  32 620 11 30 w. 42

Ochrona środowiska, odpady  32 620 11 30 w. 42

Geodezja  32 620 11 25 w. 51

Budownictwo, Urbanistyka, Planowanie Przestrzenne   32 620 11 25 w. 52

Sprawy Wojskowe, Zarządzanie Kryzysowe, OC  32 613 40 13 w. 24

Rada Gminy  32 613 40 42

Referat Finansów  32 620 11 30

Referat Gospodarczy  32 620 11 25

Wyłącznie fax 32 613 40 02

GZOSiP  32 613 40 49

OPS  32 613 40 50

 

      Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej: www.babice.pl.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Babice
                                                                                                                                         Radosław Warzecha