• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Apel do Mieszkańców o właściwą opiekę na swoimi podopiecznymi!

4 marca 2020

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie naszej Gminy, przypominamy właścicielom i opiekunom psów, że są zobowiązani do zabezpieczenia miejsca przebywania swoich zwierząt w taki sposób, by nie miały możliwości samodzielnie opuszczać posesji i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna oraz zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń „...kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny w wysokości do 1000 zł. albo karze nagany..”.

Koszty ponoszone przez Gminę Babice w przypadku zgłoszeń dot. zwierząt wałęsających się bez opieki:

1)   1800,00 zł. – za wyłapywanie i transport, umieszczenie w schronisku oraz zapewnienie prawidłowej opieki bezdomnemu psu;

2)   900,00 zł. - za wyłapywanie i transport, umieszczenie w schronisku oraz zapewnienie prawidłowej opieki bezdomnemu kotu;

3)   875,00 zł. - za przyjęcie do schroniska bezdomnego zwierzęcia i odebranie go przez właściciela w ciągu 48 godz. od daty wyłapania;

4)   500,00 zł. – za przyjazd na interwencję bez wyłapania.

 

W związku z powyższym informuje się, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego utrzymania zwierzęcia, Gmina Babice będzie przekazywała w/w sprawę na policję.

Ponadto każdy właściciel psa powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada konieczność szczepień przeciwko wściekliźnie. Powinno ono nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powinno być powtarzane każdego roku. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny (od 20 – 5000 zł).

 

Apelujemy zatem do Mieszkańców o właściwą opiekę nad swoimi podopiecznymi!