• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Aktualna informacja dot. jakości wody.

29 listopada 2019

W związku z zaistniałą na terenie gminy sytuacją dot. jakości wody z ujęcia Babice – Potroście informuję, że decyzją Sanepidu w Chrzanowie z dnia 29 listopada br. woda w gminie Babice została warunkowo dopuszczona do spożycia.

Oznacza to, że woda zdatna jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty. Przegotowania wody wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów oraz mycia naczyń i kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.
W dalszym ciągu ujęcie Potroście i zasilana przez nią sieć wodociągowa będzie podlegała ciągłej dezynfekcji w celach ochronnych, co może mieć wpływ na zmianę zapachu i smaku wody. Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana.
Obecnie wyniki badań wskazują na brak zanieczyszczenia ujęcia. Utrzymanie decyzji Sanepidu jest działaniem prewencyjnym.
Powyższe informacje dotyczące jakości wody obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.