• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Babicach.

25 października 2019

Gmina Babice w najbliższym czasie (I połowa listopada br.) planuje złożenie wniosku o dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Babicach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

       Planowane do skanalizowania są nieruchomości zlokalizowane w Babicach przy ul. Zamkowej, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, Topolowej, Kardynała Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej-Curie i Spółdzielczej.
         Koncepcję poprowadzenia sieci kanalizacyjnej na poszczególnych odcinkach przedstawiają załączone mapy.
Przed złożeniem wniosku niezbędne jest uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości (w załączeniu porozumienie - druk porozumienia dostepny jest również w Urzędzie Gminy Babice). Otrzymanie zgód mieszkańców warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji inwestycji.
       Prosimy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości objętych planem rozbudowy kanalizacji w Babicach o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych porozumień w godzinach pracy UG Babice w pokoju nr 1 (Dziennik Podawczy).