• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XVI sesja Rady Gminy Babice

23 października 2019

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Informacja o cenie 1 kwintala żyta do celu ustalenia podatku rolnego oraz o cenie 1 m3 drewna do celu ustalenia podatku leśnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku Sołectwa Babice w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27.01.2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na kolejny okres 3 lat dzierżawy części nieruchomości nr: 1347 o pow. około 0,0140 ha oraz 2493/1 o pow. około 0,104 ha położonych w obrębie Zagórze w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek będących własnością Gminy Babice, położonych w obrębie Jankowice o następujących numerach: 3072, 3073, 3074.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Jankowicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Babice”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020.
14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
15. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA ONLINE