• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019

Jak w latach ubiegłych, tak i w bieżącym roku w Gminie Babice odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość miała miejsce w piątek 11 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Babice.
Obecnością swoją zaszczycili zaproszeni przez Wójta Gminy Babice goście:
Pan Tadeusz Biel oraz Pan Marcin Cudak – przedstawiciele Rady Gminy Babice, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli, nauczyciele emeryci, pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownicy obsługi administracyjnej szkół i przedszkoli.
Słowa uznania i wyrazy wdzięczności za pracę nad wychowaniem dzieci i młodzieży wyraził Wójt Gminy Babice Pan Radosław Warzecha dla wszystkich osób zaangażowanych w edukację i oświatę w naszej gminie. Złożył też życzenia zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości na co dzień, a także samych pomyślnych chwil i zdarzeń.
Wójt Gminy Babice uhonorował nauczycieli, którzy zrealizowali w obecnym roku awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego oraz mianowanego (5 nauczycieli) życząc dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów. Z okazji DEN zostali też nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele (7 osób) z Gminy Babice „Nagrodą Wójta”.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w Babicach.