• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Prace przy budynku OSP Zagórze

18 września 2019

W ramach programu „Małopolskie Remizy” pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego dla zadania pn. „Modernizacja placu manewrowego z wjazdem do OSP Zagórze”.

Gmina Babice otrzymała na ten cel: 38 291 zł. Zadanie polega na przygotowaniu terenu poprzez rozbiórkę nawierzchni z asfaltu, wykonanie korytowania oraz wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki. Następnie wykonane zostaną roboty polegające na: zabezpieczeniu skarpy poprzez ułożenie palisady, podbudowie, obramowaniu placu krawężnikiem oraz ułożeniu nawierzchni z kostki w kolorze szarym - podjazdy pod garaże w kolorze czerwonym.
Powstały plac manewrowy z wjazdem o powierzchni blisko 350 m2 nie tylko poprawi estetykę otoczenia remizy ale również ułatwi działalność OSP. Koszt całości wynosi: 95 500,05 zł