• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt

28 marca 2019

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2019 Gmina Babice dofinansuje właścicielom zwierząt zamieszkałym na terenie gminy wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt.

Kastracja i sterylizacja prowadzone będą na podstawie wcześniejszej rejestracji telefonicznej z przychodnią weterynaryjną, z którą gmina podpisała umowę.
Aby przeprowadzić zabieg właściciel zwierzęcia we własnym zakresie kontaktuje się z lecznicą i ustala termin przeprowadzenia zabiegu. Przed dokonaniem zabiegu weterynarz stwierdza, czy stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego wykonanie.
Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Babice w 2019r.

ZABIEGI WYKONYWANE BĘDĄ W PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ „PRIMUM” Z SIEDZIBĄ W ALWERNI PRZY UL. GĘSIKOWSKIEGO 16, TEL. 12 258 60 25.

Koszty w/w zabiegów przedstawiają się następująco:
- Sterylizacja kotki, kwota: 150,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 69,44 zł. + 8% VAT - 5,56 zł., brutto: 75,00 zł., właściciel zwierzęcia - kwota: 75,00 zł.),
- Kastracja kota, kwota: 80,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 37,04 zł. + 8% VAT tj. 2,96 zł., brutto: 40,00 zł., właściciel zwierzęcia – 40,00 zł.),
- Sterylizacja suczki do 15 kg, kwota: 260,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 120,37 zł. + 8% VAT tj. 9,63 zł., brutto: 130,00 zł., właściciel zwierzęcia – 130,00 zł.),
- Sterylizacja suczki do 30 kg, kwota: 320,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 148,15 zł. + 8% VAT tj. 11,85 zł., brutto: 160,00 zł., właściciel zwierzęcia – 160,00zł.),
- Sterylizacja suczki powyżej 30 kg, kwota: 370,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 171,30 zł. + 8% VAT tj. 13,70 zł., brutto: 185,00 zł. - Gmina Babice, właściciel zwierzęcia – 185,00 zł.),
- Kastracja psa do 15 kg, kwota: 150,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 69,44zł. + 8% VAT - 5,56 zł., brutto 75,00 zł., właściciel zwierzęcia 75,00 zł.),
- Kastracja psa do 30 kg, kwota: 180,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 83,33zł. + 8% VAT tj. 6,67 zł., brutto 90,00 zł., właściciel zwierzęcia – 90,00 zł.),
- Kastracja psa powyżej 30 kg, kwota: 220,00 zł. brutto (Gmina Babice – kwota netto 101,85 zł. + 8% VAT tj. 8,15 zł., brutto 110,00 zł. – Gmina Babice, właściciel zwierzęcia – 110,00 zł.).