• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rozbudowa wału rzeki Wisły

26 marca 2019

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r. została podpisana umowa na roboty inwestycyjne związane z rozbudową wału rzeki Wisły, na terenie miejscowości Jankowice

W związku z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Nadzór Wodny w Oświęcimiu informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r. została podpisana umowa na roboty inwestycyjne związane z rozbudową wału rzeki Wisły, na terenie miejscowości Jankowice, gm. Babice, pow. chrzanowski.

„Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”
„Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Janowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.”

W związku z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Nadzór Wodny w Oświęcimiu informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r. została podpisana umowa na roboty inwestycyjne związane z rozbudową wału rzeki Wisły, na terenie miejscowości Jankowice, gm. Babice, pow. chrzanowski.
Planowany termin rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 8 dni od podpisania umowy .
Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2021 r.