• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

VIII sesja Rady Gminy Babice

20 marca 2019

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr VI/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE