• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Obwodnica Babic otwarta

29 stycznia 2019

We wtorek 29 stycznia br. uroczyście otwarto obwodnicę Babic.

Otwarcia dokonał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka wraz z Wójtem Gminy Babice Radosławem Warzechą w obecności zaproszonych gości. W otwarciu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Sowa, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Kosowski, Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z Dyrektor Martą Maj, przedstawiciele Wykonawcy robót firmy Skanska oraz przedstawiciele samorządu Gminy Babice; radni i sołtysi. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Babice ks. Jan Molanda.

Dzięki obwodnicy przeniesiony zostanie ruch tranzytowy poza centrum Babic i Wygiełzowa. Zmniejszy się duże natężenie ruchu samochodowego na drogach wojewódzkich DW 780 i DW 781 w tych miejscowościach, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakość ich życia. Wybudowana obwodnica wpłynie także na rozwój gospodarczy gminy poprzez dostępność terenów przeznaczonych pod tego rodzaju inwestycje (dogodny zjazd z obwodnicy). Oczekiwana inwestycja jest jednym z najważniejszych elementów systematycznie polepszanej i rozwijanej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Babice.

Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Babice dotycząca przygotowania inwestycji „Obwodnica Babic” została zawarta w 2015r. i obejmowała:
• opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z pozyskaniem decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót budowlanych:
o koszt 17 168 623,00 zł
- UE – 14 593 329,54 zł
- Województwo Małopolskie – 2 050 671,70 zł
- Gmina Babice – 524 621,76 zł .
• nabycie niezbędnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań
o koszt 3 800 000,00 zł
- UE – 1 641 016,82 zł
- Województwo Małopolskie – 1 079 491,60 zł
- Gmina Babice – 1 079 491,58 zł .
Całkowity koszt inwestycji: 21 175 472,31 zł.

27.11.2014r. dla zadania Obwodnica Babic została pozyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
07.10.2016 r. podpisano umowę z firmą SKANSKA SA na realizację obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (na w/w kwotę - 17 168 623,00 zł).

Obwodnica ma długość 4,8 km, szerokość jezdni 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy), obustronne pobocza o szerokości ok. 1,25 m.
Do chwili obecnej ruch tranzytowy i lokalny prowadzony był głównie w ciągach dróg wojewódzkich DW 780 (kierunek zachód – wschód) i DW 781 (kierunek północ – południe), które przebiegają przez centrum miejscowości Babice i Wygiełzów, a największym problemem mieszkańców i kierowców było skrzyżowanie DW 780 i DW 781 zlokalizowane w centrum miejscowości. Z uwagi na ścisłą zabudowę centrum Babic nie było możliwości przebudowy tego skrzyżowania, a ograniczona widoczność sprawiała, iż często dochodziło tam do zdarzeń drogowych.
Zadaniem nowo wybudowanej obwodnicy stanowiącej ciąg DW 780 jest przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości Babice i Wygiełzów. Obwodnica poprowadzona została po południowej stronie obu miejscowości, przebiega poprzez tereny niezabudowane, głównie tereny otwarte, zarówno pola uprawne jak i nieużytki rolne; zasadniczo omijając tereny leśne.
W ciągu obwodnicy znajdują się 3 ronda :
• w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z drogą powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego),
• na skrzyżowaniu z DW781 (ul. Zakopiańska),
• na włączeniu do istniejącej DW780 od strony Alwerni ( ul. Krakowska).
Wybudowane zostały również:
• 2 skrzyżowania skanalizowane z drogami powiatowymi ( nr 1010 ul. Brzozowa i nr 1020 ul. Piastowska),
• 2 obiekty mostowe (nad potokiem Płazanka i nad ciekiem wodnym Zmornica),
• 6 przepustów drogowych o kształcie kołowym i konstrukcji stalowych z rur karbowanych.