• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LI sesja Rady Gminy Babice

17 września 2018

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 września 2018 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Babice:


1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLVIII, XLIX i L sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Mętkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Jankowicach, Gmina Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Olszynach, Gmina Babice.
14. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Babice.