• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Otwarto pierwszy w powiecie chrzanowskim Klub Senior+

3 września 2018

Otwarto pierwszy w powiecie chrzanowskim Klub Senior+

31 sierpnia br. Wójt Gminy Babice - Radosław Warzecha w towarzystwie Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pana Jacka Kowalczyka oraz przedstawicieli Rady Gminy Babice, Rady Seniorów gminy Babice, członków organizacji senioralnych, KGW oraz seniorów z terenu Gminy dokonał otwarcia pierwszego nie tylko w gminie, ale i w powiecie Klubu Senior +. Jego utworzenie ma na celu stworzenie warunków infrastrukturalnych dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Babice pozwalających na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Na potrzeby powstania Klubu Senior+ zaadaptowano, wyremontowano i wyposażono w niezbędny sprzęt multimedialny, naczynia i meble sale Domu Kultury w Olszynach. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 137 029,00 zł. Wartość dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w Ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 wyniosła 108 908,46 zł. Do dyspozycji seniorów oddana została szatnia, sala spotkań, kuchnia oraz łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Otwarciu Klubu Senior+ towarzyszyła wystawa rękodzieła seniorów z terenu z Gminy Babice oraz fotografii autorstwa Pana Mieczysława Bolek.