• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

31 lipca 2018

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że dnia 02 sierpnia 2018 r o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:


1. Otwarcie XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2018 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.