• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

INFORMACJA

28 czerwca 2017

Wójt Gminy Babice ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach

1. Nabór kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Babicach zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 29 czerwca 2017r. do dnia 12 lipca 2017r.
2. Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym.
3. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 2 dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, w pok. 1 oraz na stronie internetowej www.babice.pl.
4. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach, o których mowa w pkt. 2 należy dostarczyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Babicach”.
5. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Babice.


Szczegółowe zasady naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach określone są w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Babicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017r. w sprawie statutu Gminnej Rady Seniorów w Babicach.

                                                                                                                           

                                                                                                                                        Wójt Gminy Babice

                                                                                                                                    (-) Radosław Warzecha