• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

IV nabór dokumentów rekrutacyjnych

16 maja 2017

Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować?

Do 2 czerwca 2017 r. trwa nabór na trwa IV nabór dokumentów rekrutacyjnych grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego) zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej). Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłosi nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej).

Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy - masz szansę na:
- Dotację do 115 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej lub innego typu Przedsiębiorstwa Społecznego,
- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie,
- kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
- wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:
- Osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
- Osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych,
- Jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorczość społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub ekonomia społeczna.

Masz pomysł na biznes użyteczny społecznie? Nie czekaj – skontaktuj się z nami:
Punkt Coworkingu Społecznego:
Spółdzielnia Socjalna OPOKA

32-310 Olkusz
ul. Floriańska 2 - pok.21
telefon: 32 307 02 67
mail: jurczyk.mowes@opokas.pl

Więcej informacji pod adresem: http://es.malopolska.pl/aktualnosci/article/rozpoczynamy-iv-nabor-r/