• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIII Sesja Rady Gminy Babice

8 maja 2017

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 17 maja 2017 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Babice:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI i XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnej Rady Seniorów w Babicach .
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w Babicach .
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego w roku 2017.
11. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za 2016 rok.
12. Sprawozdanie dotyczące Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Babice.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
14. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Babice.