• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nabór do szkół podstawowych na terenie Gminy Babice

14 kwietnia 2017

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Babice

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice określa Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Babice z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2017/2018.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Lucyna Siba
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Babicach