• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA - DERATYZACJA

4 kwietnia 2017

Urząd Gminy w Babicach, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Babice o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 05 kwietnia do 08 maja 2017 r.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsca wyłożenia trutki znajdowały się tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA ! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom...”
W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, których wyłożono trutki, a zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.