• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Apel do hodowców drobiu.

19 stycznia 2017

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Więcej informacji - TUTAJ


 Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
- nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarkii niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszęprzed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poićdrobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakciez drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać dróbw przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

ZASADY, KTÓRE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W ULOTCE PONIŻEJ