• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice

8 marca 2016

Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 10 marca 2016r. (czwartek ) od godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego .
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.