• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

„Tradycyjne kulinaria Chrzanolandii” - konferencja prasowa

8 marca 2016

W dniu 2 marca 2016 roku odbyła się konferencja prasowa „Tradycyjne kulinaria Chrzanolandii”

będąca podsumowaniem prac Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” na rzecz ochrony tradycyjnych potraw: buchty bolęcińskiej, hulajd i mirowskiej parzybrody.
To pierwsze produkty tradycyjne zgłoszone przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Aktualnie w powiecie chrzanowskim zarejestrowane są cztery potrawy, a w Małopolsce 164, łącznie w Polsce 1521.
To niezwykle ważne wyróżnienie, poświadczające wyjątkową jakość, wyśmienity smak i wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji, od co najmniej 25 lat oraz wspaniała promocja dla Ziemi Chrzanowskiej.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele: parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowych, instytucji kultury, członkinie kół gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, przedsiębiorcy, przedstawiciele telewizji i prasy.
W trakcie konferencji Prezes LGD Jerzy Kasprzyk przedstawił prezentacje multimedialną dotyczącą przebiegu prac, których efektem jest rejestracja tradycyjnych potraw powiatu chrzanowskiego.
Spotkanie stało się okazją dla podziękowań skierowanych do osób zaangażowanych w dokumentowanie i promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu chrzanowskiego. Podziękowania otrzymali:
- Agnieszka Oczkowska – etnolog
- Maria Kuśmirek – przewodnicząca KGW z Bolęcina
- Halina Duda – przewodnicząca KGW z Dulowej
- Bronisława Jochymek – przewodnicząca KGW z Mirowa
- Marek Grabski – Dyrektor Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
- Zbigniew Mazur – Dyrektor Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
- Agnieszka Bąk – kustosz Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
- Przewodniczące i Członkinie KGW z powiatu chrzanowskiego
- Danuta Kapcia – właścicielka Hotelu i Restauracji Platan
- Dariusz Barański – szef kuchni i Restauracji Platan
Konferencja to niezwykle ważne wydarzenie będące uwieńczeniem pracy wielu osób zaangażowanych w gromadzenie informacji na temat potraw i dawnych regionalnych smaków.
O konferencji napisali:
Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”
http://przelom.pl/18235-mamy-coraz-wiecej-produktow-tradycyjnych.html
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=15680
Chrzanowska Telewizja Lokalna
https://www.youtube.com/watch?v=khykxQZa57k
Tradycyjne potrawy Ziemi Chrzanowskiej: buchta bolęcińska, hulajdy i mirowska parzybroda w ich oryginalnej wersji oraz „wariacjach” na ich temat można spróbować w Restauracji i Hotelu Platan, który stał się kulinarną wizytówka regionu.
Konferencję swoją obecnością uświetnili:
- Marek Sowa - Poseł na Sejm RP
- Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
- Beata Chadzińska – reprezentantka Rady ds. Produktów Tradycyjnych
- Paulina Mrowczyk – Sekretarz Rady ds. Produktów Tradycyjnych
- Janusz Szczęśniak - Starosta Powiatu Chrzanowskiego
- Krzysztof Kasperek - Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego
- Tomasz Siemek - Burmistrza Miasta Alwerni- Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice
- Andrzeja Uryga - Zastępca Wójta Gminy Babice
- Beata Majkrzak - Pełniąca Funkcję Burmistrza Miasta Chrzanowa
- Jacek Latko - Burmistrz Libiąża
- Jarosław Łabęcki - Zastępca Burmistrza Libiąża
- Krystyna Barbara Siemek - Zastępca Burmistrza Miasta Trzebinia
- Jarosław Okoczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Trzebinia
- Stefan Adamczyk - Prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej
- Jan Smółka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji w Chrzanowie
- Adam Potocki - Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury
- Agnieszka Bąk – kustosz Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
- Agnieszka Oczkowska – etnolog Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
- Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chrzanowskiego
- organizacje pozarządowe
- grupy nieformalne
- przedsiębiorcy
- przedstawiciele telewizji i prasy
LGD „Partnerstwo na Jurze” bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu.
Obecnie analizowane są zgromadzone dokumenty źródłowe i trwają pracę nad przygotowaniem kolejnych wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Uczestnicy konferencji mogli skosztować tych produktów, tj.: krówki regulickiej (KGW Regulice), placków ziemniaczanych z pokrzywą (zgłoszonych przez Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Wesoła Jesień” z Zagórza), biszkoptu dulowskiego (KGW Dulowa), chleba litewskiego (receptury Piekarni Luszowice), nalewki bogatego chłopa (KGW Kwaczała) oraz nalewki wiejskiej (KGW Gromiec).
Zachęcamy do współpracy przy rejestracji następnych produktów, ponieważ nasz region obfituje w wiele przysmaków, które zasługują na miano produktu tradycyjnego.