• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Gminny Program Rewitalizacji

8 marca 2016

Gmina Babice przygotowuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. Gmina Babice przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Ustawa szczegółowo określa procedurę opracowania kluczowego dokumentu strategicznego gminy w zakresie odnowy przestrzeni. Obecnie trwa proces zbierania informacji i danych będących podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
O postępach i etapach prac nad dokumentem będziemy Państwa informować na bieżąco.