• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

GMINNE DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ

3 marca 2016

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY BABICE z dnia 02.03.2016r. dotyczący sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice

1. Wójt Gminy Babice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Babice, położonej w Jankowicach o następujących numerach:

3034 o pow. 0,0680 ha – cena wywoławcza 27 000,00 zł – wadium 3 000,00 zł – godz. przetargu 900
3035 o pow. 0,0766 ha – cena wywoławcza 30 000,00 zł – wadium 3 000,00 zł – godz. przetargu 915
3036 o pow. 0,0639 ha – cena wywoławcza 25 000,00 zł – wadium 3 000,00 zł – godz. przetargu 930
3039 o pow. 0,0661 ha – cena wywoławcza 26 000,00 zł – wadium 3 000,00 zł – godz. przetargu 945
Działki objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00046539/3, jednostka rejestrowa 120302_2.0002.G658. Ww. nieruchomości nie są zabudowane, w części zadrzewione i zakrzewione, teren płaski. Dojazd do działek odbywać się będzie z drogi gminnej ulicy Równej przez działki gminne numer 1/88 i 1/87. Zgodnie z art. 2 pkt 33 i art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż ww. działek korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

działki na sprzdaż

2. Wójt Gminy Babice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice, położonych w Olszynach o następujących numerach:
1972/13 o pow. 0,1369 ha – cena wywoławcza 50 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1000
1972/14 o pow. 0,1368 ha – cena wywoławcza 50 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1015
1972/16 o pow. 0,1369 ha – cena wywoławcza 50 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1030
1972/18 o pow. 0,1250 ha – cena wywoławcza 45 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1045
1972/19 o pow. 0,1250 ha – cena wywoławcza 48 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1100
1972/20 o pow. 0,1250 ha – cena wywoławcza 48 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1115
1972/21 o pow. 0,1063 ha – cena wywoławcza 40 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1130
1972/23 o pow. 0,1318 ha – cena wywoławcza 48 000,00 zł – wadium 5 000,00 zł – godz. przetargu 1145
1972/24 o pow. 0,0911 ha – cena wywoławcza 34 000,00 zł – wadium 4 000,00 zł – godz. przetargu 1200

Dz. 1972/23 i 1972/24 sprzedawane będą wraz z ½ częścią udziału w działce 1972/25.
Ww. działki objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00066134/0, jednostka rejestrowa 120302_2.0004.G270. Działki cechują się regularnym prostokątnym kształtem, są płaskie, przeznaczone pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Dojazd asfaltowy z ulicy Zielonej i gruntowy poprzez ulicę Olchową. Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

działki na sprzedaż

3. Wójt Gminy Babice ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice, położonych w Rozkochowie o następujących numerach:

1216/7 o pow. 0,1594 ha – cena wywoławcza 20 000,00 zł – wadium 2 000,00 zł – godz. przetargu 1400
3476 o pow. 0,2573 ha – cena wywoławcza 41 000,00 zł – wadium 4 000,00 zł – godz. przetargu 1415
Działki objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00051981/4, jednostka rejestrowa 120302_2.0005.G725. Ww. nieruchomości są niezabudowane, położone przy ulicy Źródlanej, cechują się regularnym kształtem. Na działkę nr 3476 wydana została decyzja o warunkach zabudowy w związku z tym przy sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT. Działka nr 1216/7 nie może być zabudowana ze względu na umieszczone w niej sieci, jej sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

działki na sprzedaż

Termin i miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej
w dniu 07 kwietnia 2016 r. w godzinach podanych wyżej.
Wszystkie ww. działki wolne od obciążeń i zobowiązań.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni, począwszy od dnia 02 marca 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.babice.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babicach w godzinach pracy - pokój 115, tel. (032) 620 11 25, wew. 51.