• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Gospodarki Komunalnej w Babicach

2 marca 2016

Wprowadza się nowe taryfy za dostarczoną wodę i za odprowadzone ścieki.

Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy w Babicach Nr XVIII/128/2016 z dnia 26 lutego 2016r., wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Babice przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o.
Cena za dostarczoną wodę:
 Lp.  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
 1 Ogółem odbiorcy usługi cena za 1m3 dostarczonej wody 3,39 3,66 zł/m3
 2 Ogółem odbiorcy usługi  opłata abonamentowa  7,62  8,23  okres rozliczeniowy 3 miesiące
 
 
Cena za odprowadzone ścieki:
 Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
 1  Ogółem odbiorcy usług  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków  7,44 8,04 zł/m3
 
 Taryfy obowiązują od dnia 01.04.2016r. do 31.03.2017r.